ORGANIZACIJA NATJECANJA

Nakon šest godina sudjelovanja na natjecanjima u parajedriličarstvu (DP i Liga u preletima, DP i Liga u preciznom slijetanju) članovi Aerokluba „Virovitica“ odlučili su se za organizaciju jednog kola lige u preciznom slijetanju te su tim povodom predali svu potrebnu dokumentaciju u Hrvatski zrakoplovni savez.

Nakon zaprimanja svih kandidatura, Komisija za ovjesno jedriličarstvo i parajedriličarstvo će pregledati zaprimljene prijave i na temelju istih izraditi prijedlog kalendara natjecanja za 2021. godinu. Predloženi kalendar natjecanja nakon toga treba potvrditi Izvršni odbor HZS-a.

Nadamo se da će naša kandidatura biti prihvaćena te da ćemo po prvi puta na aerodromu u Koriji od 19. do 20.06.21. (rezervni termin 26.–27.06.21.) organizirati jedno službeno natjecanje i tom prigodom ugostiti veliki broj paragliding pilota (aktualnog državnog prvaka, bivše države prvake, članove reprezentacije i sve ostale pilote zainteresirane za ovu disciplinu).

Kako to izgleda možete pogledati u galerijama DP Radoboj 2016, DP Radoboj 2017, DP Radoboj 2018, DP Radoboj 2019, FOK20 i DP Radoboj 2020.